เมื่อถักไปถึงแถวที่ 8-9 ชิ้นงานจะเริ่มห่อเข้าทำให้ถักลำบาก ด้านที่งุ้มเข้าหานิ้วโป่งคือด้านนอกค่ะ
ให้กลับออกมาแล้วถักต่อตามปกติ