วิธีการปิดงาน (เหมือนการปิดงานแถวแรกเลยค่ะ)

เสร็จแล้วค่ะ สำหรับหัว Tiny bear