การถัก v ก็คือการถัก x ในโซ่เดิม 2 ครั้งนั่นเองค่ะ