วิธีการถัก x (ต่อจากการเริ่มต้นชิ้นงาน)
ถัก x ซ้ำจนได้ 6 โซ่
ดึงไหมพรมให้ปิดสนิทนะคะ มิฉะนั้นหัวตุ๊กตาจะมีรูข้างบน = = !
วิธีปิดงานค่ะ (จะปิดงานเฉพาะแถวแรกและแถวสุดท้าย)